Dňa 22.5.2018 sme si v Dome Matice slovenskej v Galante pripomenuli sté výročie narodenia
vynikajúceho všestranného umelca, herca, režiséra, pedagóga, karikaturistu i scénického výtvarníka,
prof. Karola L. Zachara.
Veľmi poučnú a zaujímavú prednášku s prezentáciou tvorby Karola L. Zachara pripravil teatrológ
Mgr.art. Karol Mišovic PhD., z Katedry divadelných štúdií DF VŠMU v Bratislave.


Karol L. Zachar sa narodil 12.1.1918 vo Svätom Antone. Keď mal štyri roky, zomrela mu matka. Bol
vychovávaný k láske k slovenskej  prírode i folklóru, hrával v ochotníckych krúžkoch, inklinoval
k divadelníctvu i hudbe. Po skončení gymnázia v rokoch 1936-1938 študoval architektúru na VUT
v Prahe, v rokoch 1938-1940 dejiny umenia a národopis na FF UK v Bratislave. Herectvo absolvoval na
Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave roku 1942. Mal dobrý prehľad o dejinách umenia,
ľudovej kultúre i teatrológii.
Členom SND sa stal už v roku 1939 a začal hrávať pod režisérskym vedením Janka Borodáča, Ivana
Licharda, Jána Jamnického či Ferdinanda Hoffmanna. Vďaka vplyvu Jána Jamnického sa z neho neskôr
vyprofiloval aj úspešný režisér. Mal harmonizujúce, optimistické herectvo, vo svojich postavách či už
ako herec, alebo režisér potláčal konflikty. Vedel hrať, alebo režírovať iba komédie a tragédie,
nedokázal pôsobiť v medzižánrovom priestore. Ako šikovný výtvarník bol výborným kresliarom
a karikaturistom. Vždy sa snažil zostať apolitický, ako režisér chcel hovoriť o dobre v človeku a aj tie
najnegatívnejšie postavy poľudštiť. Vedel aktívne pracovať s hercami, ako režisér vo svojich hrách
otvoril orchestrisko a zbúral bariéru medzi javiskom a hľadiskom.
Karol L. Zachar zaujal réžiou divadelných hier Škola žien, Statky-zmätky, Veselé panie z Windsoru,
Inkognito, Vejár, Bačova žena, Sen noci svätojánskej, Najdúch, Cyrano z Bergeracu, Zmierenie alebo
dobrodružstvo pri obžinkoch, Herodes a Herodias, Na skle maľované, hereckým prejavom vo filmoch
Varúj...!, Biela tma, Čertova stena, Vlčie diery, Karhanova partia, Kozie mlieko, Priehrada, Nástup,
Rodná zem, Stratená stopa, Zemianska česť, Dáždnik svätého Petra, Jánošík, Tango pre medveďa, Rok
na dedine, Pacho, hybský zbojník, Rača, láska moja, Nie, Hordubal, Otec ma zderie tak či tak, Plavčík
a Vratko, Začiatok sezóny, ale aj v mnohých ďalších hrách, filmoch alebo inscenáciách.
Zomrel 17.12.2003 v Bratislave, vo veku 85 rokov.

Text: Fedor Klimo