Pod symbolickým názvom „Rozprávky spod slovanskej lipy“ sa 15. 6. 2018 v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnil štvrtý ročník súťaže v čítaní rozprávok, v ktorej žiaci zo základných škôl z Galanty, Trstíc, Dolných Salíb a Horných Salíb čítali slovenské rozprávky. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante, v spolupráci s DMS v Galante, v peknom prostredí miestnosti zv. „Domovina“.
Na začiatku súťaže sme my zo staršej generácie zaspievali v sprievode klavíra, na ktorom hral Ľubomír Kmeť, hymnu Matice slovenskej „Kto za pravdu horí…“
Vedúci projektu JUDr.Daniel Miženko privítal súťažiacich žiakov i panie učiteľky, ktoré tvorili potom hodnotiacu porotu. Ocenil význam súťaže v čítaní, krátko oboznámil žiakov s činnosťou Matice slovenskej od jej založenia až do dnešných dní.


Pavel Lehotský, predseda MO MS v Galante, pripomenul, že pod slovanskou lipou si čítali rozprávky slovanské národy. Príslušníkov slovanských národov je viac ako 275 miliónov a s našou slovenskou rečou sa môžeme so všetkými dorozumieť. Máme veľa spoločných slov s rovnakým významom. Oboznámil žiakov, že Miestny odbor Matice slovenskej v Galante oslavuje v tomto roku 85. výročie svojho založenia.
Vedúci projektu vysvetlil pravidlá súťaže. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii boli zaradení žiaci I. – III. ročníkov základných škôl. V druhej kategórii boli žiaci IV. a V. ročníkov. Každý súťažiaci si vyžreboval číslo poradia pre čítanie a číslo pripraveného textu rozprávky. Šesťčlenná porota zložená zo sprevádzajúcich p. učiteliek (predsedníčkou poroty bola p. Katarína Barcziová) hodnotila každého súťažiaceho počtom bodov od 1 do 10. Tu treba podotknúť, že každý súťažiaci sa stretol s čítaným textom po prvýkrát.
V úvode súťaže pani A. M. Kumprechtová, skúsená pedagogička a členka MO MS, prečítala krátky text z Rozprávok spod Slovanskej lipy i báseň z vlastnej tvorby. Naladila tým súťažiacich a prispela k dobrej atmosfére na začiatku súťaže.
Na súťaži v čítaní rozprávok sa zúčastnilo 21 žiakov.
V prvej kategórii súťažilo 13 žiakov a zvíťazila Zora Pomichalová, žiačka Základnej školy na Sídl. SNP Galanta, na druhom mieste sa umiestnila Petra Bednárová, žiačka Základnej školy G. Dusíka Galanta, a tretia skončila Sára Botková, žiačka ZŠ na Sídl. SNP Galanta.
V druhej kategórii súťažilo 8 žiakov a zvíťazila Karin Popluhárová, žiačka Základnej školy na Štefánikovej ul. Galanta, spolu s Andrejom Hartlom zo Základnej školy na sídl. SNP Galanta. Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Müllerová, žiačka Základnej školy G. Dusíka Galanta, a na treťom mieste skončil Noel Lencsés z tej istej základnej školy. P. Kumprechtová, počas porady hodnotiacej poroty, rozprúdila spolu s p. Kmeťom, ktorý hral na klavíri, príjemnú zábavu spojenú so spevom detských piesní.
Víťazi v oboch kategóriách i súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste, boli odmenení diplomom a vecnou cenou (knihy a sladké potešenie). Všetci účastníci súťaže dostali diplom za účasť a aj pre nich sa našla sladká odmena.

Z vyjadrení učiteľov, ale i súťažiacich vyplynulo, že v organizovaní takýchto akcií treba pokračovať aj na budúci rok.

D. Miženko