DMS Galanta už mnohokrát pripravil akciu "zaspievajme si", ktorá sa tešila obľube. My (miestny odbor MS) sme nadviazali na túto tradíciu, chceme umožniť ľuďom si zaspievať, ale cheme takýto večer venovať aj nejakej konkrétnej téme.

Pri príležitosti 110 výročia narodenia  hudobného skladateľa Gejzu Dusíka sme teda v trocha pozmenenom a rozšírenom formáte pripravili večer s pieňami Gejzu Dusíka.

Na začiatku podujatia sa predstavili študenti gymnázia Janka Matúška a žiaci hudobnej školy J. Haydna  v Galante pod vedením učiteľov  Vladimíra Bangu  - harmonika a Márie Szökeovej – spev.

  • Karolína Takáčová zaspievala pieseň „Letelo vtáča nad nami....“
  • Oliver Jablončík   spieval pieseň  „Podaj mi rúčku ....“
  • V duete sa predstavili piesňou „Zatancuj si so mnou holubička ...“

Po úvodnej časti piesní  sa prihovorila k prítomným  moderátorka večera p. Mgr. Hudáková a úvode vyzdvihla krásnu myšlienku pripomenúť si 110-te výročie narodenia G. Dusíka  jeho piesňami, aj symbolicky s názvom piesne „Poprosme hviezdy aby nás spolu viedli“, nech spolu prežijeme pekný večer.

Áno Gejza Dusík, ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname bol priekopníkom a vedúcou osobnosťou zakladateľskej generácie tvorcov slovenskej populárnej hudby.

Vo svojej tvorbe hľadal a využíval vtedajšie módne tanečné rytmy. Preberaním slovenských ľudových prvkov sa dostal k vlastnej originálnej hudobnej reči. Je považovaný za jedného z prvých zakladateľov slovenského tanga, s ktorými dosiahol veľkú popularitu. Slovenské tangá sa stali hudobnou klasikou. Slovenské tangá zaznamenali aj prielom do sveta. Gejza Dusík v r.1942 – 1948 viedol vlastné vydavateľstvo, ktoré distribuovalo notový záznam aj za hranice.

V závere úvodnej časti spev našej matičiarky pani Vierky Križanovej . „Tak nekonečne krásna“  „Nečakaj ma už nikdy“ „Biele margarety“ „Rodný môj kraj“sprevádzal hrou na harmonike p. V. Bango.

Na záver slovo moderátorky:

Jeho meno sa spája aj so slovenskou operetou, ktorej bol tvorcom. Je autorom 13. operiet v spolupráci s libretistami Pavlom Braxatorisom, Otom Kausitzom a Celestínom Radványim. 31.augusta 2007  dostal „ Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a hudobného umenia

„ Hrnčiarsky bál“ spevohra jednoznačne patrí do zlatého fondu slovenskej kultúry, kultúry národnej, kultúry našej. V tom je jeho význam i hodnota preverená rokmi. Nech teda zaznieva“ Najkrajší kút „ ešte dlhé roky z našich javísk.  VĎAKA VÁM MAESTRO DUSÍK !

V ďalšej časti večera nás hviezdy skutočne viedli a prežívali sme krásu slovenskej hudby, spoločne spievali piesne podľa vlastného výberu. Náš spev sprevádzal hrou na harmoniku autor a vedúci projektu Ing. Ľubomiír Kmeť – vďaka jemu  a Vám všetkým ktorí ste vytvorili mimoriadne prostredie krásy a spolupatričnosti.


Fotky z akcie: