Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 8.7.2022 vzácne a príjemné podujatie pri príležitosti 30. výročia od prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky Vatru zvrchovanosti, ktoré bolo súčasne aj Piatym ročníkom prehliadky speváckych súborov pri Matici slovenskej v regióne Galanta.

Podujatie, ktoré  sa konalo v átriu Domu Matice Slovenskej v Galante so začiatkom o 17.00 h, navštívili  diváci a účinkujúci z celého okresu  Galanta a svojou prítomnosťou ho poctili aj hostia:

 • Miloš Svrček, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
 • Peter Paška, primátor mesta Galanta,
 • Magdaléna Kuciaňová, členka Predsedníctva Slovenskej národnej strany,
 • Jaroslav Barcaj, predseda Krajskej rady Slovenskej národnej strany v Trnave,
 • Júlia Gálová, členka Okresnej rady Okresnej organizácie strany SMER – sociálna demokracia v Galante,
 • Jozef Jánsky, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante,
 • Slávka Kramárová s manželom, predsedníčka Okresnej rady Slovenskej národnej strany v Seredi a predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Seredi,
 • priatelia z Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme a iných MO

Po odznení prvej časti programu (štátna hymna, privítanie, prejav k podujatiu v podaní Ing. Ľubomíra Kmeťa, predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, príhovory hostí) nasledovala prehliadka speváckych súborov pri Matici slovenskej v regióne Galanta, ktorá bola organizovaná s cieľom poskytnúť jednotlivým telesám priestor na svoju prezentáciu, možnosť sa vzájomne stretnúť a porovnať sa. Každý súbor mal možnosť predstaviť sa počas 15 minút štyrmi až piatimi pesničkami, z toho s jednou povinnou národnou piesňou, zvolenou podľa vlastného uváženia. V ostatných dvoch rokoch boli podujatia podobného charakteru obmedzované z dôvodu pandémie. V súčasnosti zatiaľ aktivity takéhoto charakteru nie sú zakázané, a tak sme si užili  naše stretnutie a potešili sa pohľadom na pekné kroje a našu dušu pookriali krásnymi piesňami v podaní speváckych zborov, ktoré sa prihlásili na prehliadku. V programe sa nám predstavili:

 • Folklórny súbor detských ľudových tancov pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Galante, ktorý nadviazal na predošlý rok a pokračuje v prezentovaní ľudových tančekov s dôrazom na slovenskú ľudovú tvorbu pre deti. Predstavil sa nám  tančekom s názvom Kukulienka kde si bola;
 • Spevácka  skupina „NÁDEJ“ pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Košútoch, pod vedením pani Zitky Štefíčkovej s harmonikovým sprievodom v podaní Ing. Ľubomíra Kmeťa z Galanty, má vo svojom bohatom repertoári  nespočetné množstvo piesní ľudových, zľudovených, moderných, vážnych,  ako aj piesní náboženských. Svoje spevácke umenie pravidelne prezentuje   na kultúrnych podujatiach v obci Košúty, ale ich spev sa stretol s pozitívnymi ohlasmi počas vystúpení v rôznych častiach Galantského okresu, ba dokonca  aj na kultúrnom podujatí Trenčín – Trnava, ruža voňavá. Predstavili sa piesňami: Hej Slováci, Na tom vŕšku Javoriny, Bodaj by vás..., Vychodí slniečko, Ten Košútsky hájik;
 • Folklórna skupina Krojovanka zo Zemianskych Sadov, aktívne sa zapájajúca spoločenského a kultúrneho diania v obci, aj v širokom okolí a mestách po Slovensku, sa predstavila piesňami: Tam za kopečkom, Prešiel som cudzie kraje, Keď som išiel skoro ráno, Porodila ma mať, Okolo Trenčína, Keď sa hory zelenali;
 • Spevácky súbor Pustakerčanka pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Pustých Sadoch, obohacujúci svojimi vystúpeniam mnohé matičné podujatia nielen v okrese Galanta, ale aj v širšom okolí, nám ponúkol piesne: Pod Tatrami, pod Kriváňom, Tam za kopečkom,  Hora, hora vysoká si zelená, Javorové lístie, Slniečko zachodí za hory čierne, Keď ste ma pánové na vojenku vzali;
 • Spevácka skupina Šúrovčanka zo Šúroviec, ktorá má bohaté skúsenosti z vystúpení
  na všetkých kultúrnych podujatiach organizovaných obcou, speváckych prehliadkach mimo okresu aj kraja a na okresných prehliadkach speváckych skupín seniorov, sa predstavila piesňami: Cez hory doly, Bol raz jeden gazda, Tá šúrovská lúka, Anička, dušička nekašli, Letela páva letela, Zahraj cigáň;
 • Spevácka skupina VAŽINA a Ľudová hudba MUZIČKA pri Obecnom úrade v Šoporni má za sebou množstvo úspešných vystúpení a svojim programom si získala srdcia
  a priazeň mnohých obdivovateľov slovenského ľudového umenia doma aj v zahraničí. Jej repertoár tvoria piesne z obcí Šoporňa, Hájske a Pata, ktoré tvoria ucelený etnografický celok so svojím nárečím, ľudovým odevom, pesničkami, zvykmi
  a obyčajmi. Predstavila sa piesňami z časti programu: Cez hory – doly;
 • Mužský spevokol Rozmarín pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Šintave za 11 rokov svojej existencie už zozbieral a nacvičil vyše 100 piesní zo všetkých regiónov Slovenska. Tieto tvoria základ vystúpení spevokolu v obci, ale aj v širokom okolí. Za svoj najväčší doterajší úspech súbor považuje pozvanie na najväčšie folklórne slávnosti do Východnej, vystupoval v  Slovenskom Komlóši, v Košiciach, v Hradci Králové a aj v mnohých ďalších mestách a obciach Slovenska. Predstavil sa piesňami:  Ej padá, padá rosička, Slovensko naše, Keď som išiel skoro ráno, Kolo nás, popred nás.

Po odznení prehliadky speváckych súborov nadišlo zapálenie vatry. Túto česť  prijali a vatru spoločne zapálili  páni Peter Paška, primátor mesta Galanta, Ing. Ľubomír Kmeť, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, a najstarší účastník podujatia a člen Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante pán Lehotský so svojou vnučkou, najmladšou účastníčkou podujatia. Vatra sa rozhorela pri piesni Kto za pravdu horí za spoločného spevu všetkých účinkujúcich a prítomných.

Ďalší čas príjemnej udalosti sa niesol v duchu spoločenského posedenia, zábavy a spevu. Príjemným oživením bolo vystúpenie  kapely Country Voice z Bratislavy v zložení hudobníkov: Milan Pomekáč, spev, gitara, akordeón,  Tono Drobný spev, basgitara, Peter Rajnoha gitara, banjo. Kapela od svojho založenia v roku 2013 hrá prevažne verejnosti známe skladby country od Nedvědovcov a Michala Tučného, ale aj od Johnnyho Casha,  ale zaraďuje podľa potreby a nálady poslucháčov aj popové a ľudové skladby.  Piesne chytili za srdce mnohých a vytiahli ich aj na trávnatý parket zatancovať si. Melódie a texty ľudových piesní a country hudby sa vzájomne  prelínali a veselá zábava vyústila do spojenia spoločnej hry harmonikárov speváckych skupín a country  kapely a do radostného spevu prítomných do konca posedenia.

Všetkým zúčastneným a účinkujúcim srdečne ďakujeme za vzácny prínos k naplneniu cieľa podujatia a tešíme sa na spoločné stretnutie o rok.

Krátky šot o našej akcii z dielne televízie Krea si môžete mozrieť tu: https://youtu.be/bhIMLz-BVqU

A tu sú ešte videá afotky z akcie. 

 

Podujatie v takomto formáte sa mohlo uskutočniť najmä vďaka obetavosti organizátorov a finančnej pomoci mesta Galanta a ďalších sponzorov.

Ďakujeme a veríme, že sa v pevnom zdraví stretneme opäť o rok.