Opakujem úvodnú vetu z minuloročného článku o súťaži „Čítanie z knihy rozprávok“ z roku 2023. Táto veta znie: „Vedieť čítať je základnou podmienkou pre uplatnenie svojich schopností v živote.“

Teší nás, že na tohtoročnej súťaži 20.6.2024 sa zúčastnilo 20 súťažiacich, v roku 2023 ich bolo 16. Súťaž „Čítanie z knihy rozprávok“ absolvovali žiaci zo základných škôl v Galante /ZŠ Gejzu Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP/, ZŠ Horné Saliby, ZŠ Košúty, ZŠ Matúškovo. V kategórii I. až III. ročník súťažilo 11 žiakov, v kategórii IV. – V. ročník súťažilo 9 žiakov.

Aj v roku 2024 súťažiaci v I. kategórii čítali z knihy Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, žiaci z II. kategórie čítali povesti z knihy Štefana Moravčíka - Záhorácke povesti.

Súťaž sa uskutočnila 20.6.2023 od 9.00 hod. v Dome Matice slovenskej v Galante. Na začiatku súťažného dňa odznela hymna Slovenskej republiky. Po nej vedúci súťažného projektu Daniel Miženko, člen výboru MO MS v Galante, oboznámil prítomných žiakov i učiteľov  s poslaním, činnosťou a cieľmi Matice slovenskej v Slovenskej republike. Zdôraznil, že je potrebné, aby sa na programe činnosti Matice slovenskej podieľalo výrazne viac mladých ľudí. 

Súťažiaci v oboch kategóriách si potom vyžrebovali poradie svojho vystúpenia i číslo rozprávky, resp. povesti, ktorú potom čítali. Porota bola zložená z učiteliek a učiteľa zo základných škôl, ktoré  na súťaž prišli.

Porota za najúspešnejšiu súťažiacu v I. kategórii /I.-III. ročník/ vyhlásila Sandru Vargovú zo Základnej školy Horné Saliby /3. ročník/, na druhom mieste skončila Helena Šípošová /ZŠ Košúty, 3. ročník/, tretie miesto obsadil Dušan Garaj zo Základnej školy SNP Galanta /2. ročník/. 

V kategórii  žiakov IV.-V. ročníka bola najlepšie čítajúcou Dominika Kollárová /ZŠ Štefánikova Galanta, 5. ročník/. Druhé miesto obsadil Leonard Varga /ZŠ SNP Galanta – 4. ročník/, na treťom mieste v tejto kategórii sa umiestnila Olívia Jablončíková /ZŠ SNP Galanta – 4. ročník/.

Už po tretíkrát hodnotili najlepšie čítajúceho súťažiaceho aj samotní súťažiaci. Túto poctu získala Dominika Kollárová zo ZŠ Štefánikova Galanta. 

Súťažiaci na prvých troch miestach z oboch kategórií boli odmenení diplomami, knihami i sladkým potešením. Najlepšie čítajúca Dominika Kollárová dostala diplom i vecnú odmenu. 

Vedúci projektu, po zhodnotení celej súťaže, odovzdal diplomy i vecnú cenu za účasť v súťaži aj tým, čo nedosiahli na medaily. Konštatoval, že 8. ročník bol podľa počtu súťažiacich úspešnejší ako ročník predchádzajúci. Záujem o čítanie kníh možno považovať za stabilný, čo je v dnešnej dobe počítačov pozitívny jav.   

Na záver patrí poďakovanie  Mestu Galanta za finančnú pomoc  organizátorom súťaže.  

Vedúci projektu:   Daniel Miženko