Tento rok už ubehlo 30 rokov od pre nás významnej udalosti - vzniku Slovenskej republiky. Je to aj príležitosťou, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante preto vo štvrtok 26.1.2023 pripravil a zorganizoval besedu so známym politológom Romanom Michelkom na tému "Kam kráčaš, Slovensko ?".

Očakávali sme síce viac poslucháčov - spolubesedníkov, fundované a vyargumentované odpovede pána Michelka však všetkých zaujali, beseda sa pretiahla na 2 a pol hodiny.

V najbližšom období uvažujeme nad ďalšími akciami podobného typu, ak sa nám podarí zabezpečiť zaujímavých a fundovaných prednášateľov.  

 

 

A tu sú ešte fotky z akcie.

video z akcie

zvukový záznam z akcie