Dobrá vec sa podarila, krúžok „Detské ľudové tance MOMSGA“ bol založený v roku 2019 v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante. Po náročných začiatkoch a prestávkou  poznačenou Covidom, sme začali nacvičovať tance 28.mája 2021  

Náš krúžok „Detské ľudové tance MOMSGA“ prvý krát vystúpil na „Vatre zvrchovanosti a prehliadke súborov“ v tanečnom pásme "My sa hráme na hada" 16. júla  2021.

Na začiatku školského roku 2022/2023 sa prihlásilo do krúžku 12 detí a 18 októbra 2022 začali nacvičovať tance  pod vedením pani Dárie Štefanovičovej, ktorá bola tanečnicou v našej svetoznámej  Lúčnici.

Krúžok vystupoval v pásme „ Vianoce, Vianoce prichádzajú.... privítajme ich spolu.“  20 decembra 2022. 

V „Tanečnom pásme pri príležitosti Dňa matiek ..." detičky pozdravili svojich rodičov a nás ostatných 20 mája 2023.

V pásme „ Čo sme sa naučili v šk. roku 2022/23", dňa  20 júna 2023 v štyroch blokoch detičky zopakovali a zatancovali výber takmer všetkého čo sa naučili počas školského roku. 

Ich účinkovanie je zaznamenané v deviatich videách.

Blok č.1/ My sa hráme na hada

Motovidlo;

Blok č.2/ KukulienkaČižiček, čižičekLebo ja mám;

Blok č.3/ Zlatá brána

Blok č.4/ Paste sa mi paste; Po valašsky..; Moja mamka niečo má;

Po ukončení posledného výstupu nás všetkých potešilo, ako detičky zodpovedne tancovali a na tvárach sa im objavil aj úsmev a radosť z tanca.

Milí rodičia, mamičky a oteckovia  srdečne  Vám ďakujem a teším sa, s akou láskou ste odprevádzali  Vaše detičky na  nácvik  v krúžku.  V  tanečnom pásme  "Čo sme sa naučili..." sme videli šikovné deti  a ich radosť z vystupovania. Želám všetkým krásne prázdniny.  

Ďakujem pani Dárii Štefanovičovej za prácu pri nácviku detičiek - veľmi dobre im rozumela. Viedla ich k radosti z tanca slovenských ľudových tancov s láskou,  ako keby boli naše nádejné "tanečnice z Lúčnice ", ďakujem pani  Andrei Kukučkovej za nezištnú prácu pre činnosť krúžku . Ďakujem pánovi  Petrovi  Schvantnerovi, tajomníkovi MS a riaditeľovi DMS za ústretový prístup pre prácu krúžku v Dome Matice slovenskej v Galante. Ďakujem predsedovi MOMS Galanta pánovi Ľubomírovi Kmeťovi, pani Jarke Kováčovej a členom výboru MOMS Galanta za pomoc pri  príprave

podujatí krúžku.

Krúžok, možno už súbor tretím rokom dokazuje svoju života schopnosť a preto mu želám dovidenia v  školskom roku  2023/2024.

S úctou  Pavel  Lehotský