V Galante pokračuje  tradícia, že Miestny odbor Matice slovenskej  začiatkom školského roku  zorganizuje pre základné školy zájazd po stopách našich národných velikánov. V 8-mom ročníku 22.09.2023, s finančnou podporou Matice slovenskej, MOMS Galanta a  základných škôl ZSGD, ZS švrť SNP, ZS Štefánikova ul.  z Galanty.

Zájazdu sa zúčastnili  žiaci ZŠ GD  v sprievode  p. Mgr. M. Virtha; ZŠ švrť. SNP  v sprievode p. Mgr. J. Krútekovej, ZŠ Štefánikova ul. v sprievode  p. Mgr. Danišovičovej. Za  MOMS GA  Ing. P. Lehotský a JUDr. D. Miženko.

Presne podľa plánu sme odišli autobusom o 08:25h smer Veselé pri Piešťanoch, autobus zaparkoval na parkovisku 09:25h. Privítalo nás nádherné počasie napriek dažďu od začiatku týždňa a vydržalo do konca nášho podujatia.

Naša prvá zastávka bola  obec Veselé v  rodisku prvého predsedu Matice slovenskej Ndp. Štefana Moysesa. Sprevádzala nás starostka obce pani Viera Šipková veľmi obetavo a odborne  pri pamätníku a  v rodnom dome. V pietnom akte na rodný dom žiaci položili veniec „Spomíname na  Š. Moysesa prvého predsedu Matice Slovenskej s úctou žiaci ZŠ a MOMS Galanta“. Expozícia v rodnom dome má veľa zaujímavých kníh z pera  Š. Moysesa a artefaktov.  So záujmom ju žiaci pozerali  na záver s pani starostkou hovorili o tom čo navrhujú v expozícii doplniť. Odchádzali sme pekným zážitkom na ďalšie zastávky: na mohylu generála Milana Rastislava Štefánika, k pamätníku Hurbanovských bojov na Prietržskej ceste a do múzea SNR v Myjave.

Privítalo nás nádherné počasie aj na majestátnej mohyle Gen. M.R.Š. Žiaci mali príležitosť k fotografovaniu do FOTOSUTAZE. V pietnom akte žiaci ZS SNP položili  veniec k mohyle „Spomíname na veľkého syna oslobodeného národa s úctou žiaci ZŠ a MOMS Galanta“.

Pri odchode z Mohyly sme sa zastavili v CAFÉ MILANEK na prednáške a premietaní krátkeho filmu o splnenom sne malého chlapca s pod Bradla. Z mohyly sme išli k pamätníku Hurbanovských bojov na Prietržskej ceste. Autobus zaparkoval na začiatku cesty. Žiaci po sedení v autobuse hravo zvládli stúpanie 300 m chôdze k pamätníku Hurbanovských bojov. Je vybudovaný na počesť víťaznej bitky dňa 22.09.1848. Na počesť tejto bitky sa oslavuje 22. September ako Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V pietnom akte sme položili veniec k pamätníku :  „Spomíname na hrdinov  z Hurbanovských bojov s úctou žiaci ZŠ a MOMS Galanta“.

Na záver podujatia bolo   Múzeum SNR  v Myjave. Žiaci  aj my sme si vypočuli veľmi dobrý odborný výklad o začiatkoch Slovenského parlamentarizmu, založení  SNR o jej členoch. O našich národných osobnostiach a  o ich obetavej práci pre Slovenský národ v boji za vlastnú slobodu a nezávislosť.

Podujatie sa skončilo úspešne, bez závažných udalostí. V bezprostredných vyjadreniach ďakovali aj účastníci podujatia.

Ďakujeme pani riaditeľkám, pánovi riaditeľovi a pani učiteľkám a pánovi učiteľovi zo ZŠ pri organizovaní a sprevádzaní žiakov na našom spoločnom podujatí.

Ing. P. Lehotský a JUDr. D. Miženko                                 Ing.Ľubomír Kmeť

      členovia výboru                                          predseda  MO Matice slovenskej  Galanta

Foto:  J. Krúteková, M. Vitrh, žiaci.

 

A tu sú ešte fotky z akcie.