Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom pozvanie tentoraz prijal historik a mediálny komentátor Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. z Galanty.

Vo štvrtok, 11.5.2023 o 17-tej sa sála DMS v Galante zaplnila záujemcami rôznej vekovej kategórie. Mnoho ľudí cíti, že v spoločnosti je niečo nedobré, nahromaďuje sa napätie a hľadáme odpovede na otázky, ktoré často ani nedokážeme sformulovať. Besedy s erudovanými odborníkmi majú práve za cieľ poskytnúť pohľady odborníkov, ktorí majú nad vecou nadhľad a vidia aj do podstaty udalostí, ktoré formovali a formujú dianie v našom štáte.

Besedu uviedol pán Chmelár exkurzom do minulosti, do rozhodujúceho obdobia vzniku slovenskej štátnosti, do obdobia Štúrovcov. Aby sme pochopili procesy súčasnosti, musíme poznať svoju minulosť, na ktorej či chceme, alebo nie, staviame svoju budúcnosť.

V druhej časti sa potom venoval aktuálnemu dianiu s víziou budúcnosti. V tretej časti mali poslucháči možnosť p. Chmelárovi klásť otázky.

Beseda s pánom Chmelárom bola zaujímavá, dynamická a pretiahla sa na viac ako 2 hodiny. 

V najbližšom období plánujeme ešte jednu podobnú besedu, tentoraz s pánom Petrom Weissom, ktorý má tiež vzťah ku Galante. 

  

A tu sú ešte fotky z akcie.

 

zvukový záznam z akcie