Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pripravil a zorganizoval dňa 16.mája 2023 krásne  podujatie „ Tanečné pásmo pri príležitosti Dňa matiek“.   Detský súbor ľudových tancov  pri MOMSGA sa  na májovom popoludní  predstavil v pásme slovenských  jarných tančekov, pesničiek a recitáciou básne  „Mamička“. Podujatie sme pripravili aj ako poďakovanie mamičkám a oteckom ,ktorí sprevádzali detičky na nácvik , pre  starých rodičov, príbuzných a aj nás ostatných.

Aby sme sa príjemnejšie cítili, pripravili dievčatá z nášho výboru nealkoholický nápoj z mäty, stolovanie v miestnosti sviatočne vyzdobili. Naša pani Jaroslava Kováčová pripravila krásne voňavé medovníkové srdiečka darček detičkám ku Dňu matiek.

Podujatie otvoril predseda MO MS v Galante pán  Ľubomír Kmeť privítal prítomných a zaželal im pekný zážitok.

Pani vedúca Daria Štefanovičová v choreografii nacvičila s deťmi  tančeky s pesničkami:

  • Husiarky: Paste sa mi paste ...  Maličká som ...
  • Sólista : Po valašsky od zeme ...
  • Záverečné tance: Moja mamka niečo má ... Čie sú to kone...
  • Báseň : Mamička – Elena Čepčeková.

Detičky po prednese básne odovzdali mamičkám  kytičky a srdiečka. 

Záverečná ďakovačka  patrila lektorke a cvičiteľke pani Darii Štefanovičovej a pani Andrei Kukučkovej za ich neúnavnú a obetavú prácu pre činnosť súboru od Pavla  Lehotského. 

Všetky deti boli rozkošné a svojim vystúpením potešili rodičov a aj nás všetkých ostatných.

 

Všetkým zúčastneným a účinkujúcim srdečne ďakujeme za pekné chvíľky a tešíme sa na podobné podujatia v budúcnosti.

 

A tu sú ešte fotky a video © MH z akcie.