Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku Slovenskej republiky organizuje náš miestny odbor seriál besied s témou "Kam kráčaš, Slovensko ?". Vnímame to ako možnosť, pokúsiť sa bilancovať čo sme všetko dosiahli, aké šance sme premrhali, pokúsiť sa na základe doterajších skúseností načrtnúť ďalší vývoj v našom štáte. To všetko sú témy, ktoré viacerých z nás zaujímajú a pokúšame sa k nim hľadať odpovede.

Po januárovej besede s politológom Romanom Michelkom, májovej besede s historikom Eduardom Chmelárom pozvanie tentoraz prijal bývalý politik a diplomat PhDr. Peter Weiss CSc..

Vo štvrtok, 1.6.2023 o 17-tej nás navštívil pán Peter Weiss. Ako iste všetci vedia, pán Weiss bol priamym aktérom udalostí súvisiacich so vznikom Slovenskej republiky, v tom období bol aktívnym politikom a neskôr potom veľvyslancom v Maďarsku a v Českej republike. Mnoho esejí, ktoré publikoval na tému vzniku Slovenskej republiky sústredil do knihy "máme republiku!", ktorú nám aj predstavil.

V prvej časti besedy sa pán Weiss sústredil na popis hlavných udalostí za obdobie od I.sv. vojny až po rok 1992, ktoré viedli ku vzniku samostatnej slovenskej republiky.

V druhej časti sa potom venoval dôležitým udalostiam, ktoré formovali našu republiku až po súčasnosť.

Nasledovala veľmi kultivovaná diskusia, kde odzneli aj námety, ako riešiť hlavné problémy, do ktorých sme sa dostali.

Beseda s pánom Weissom bola zaujímavá, a pretiahla sa na viac ako 2 hodiny.  

V rámci seriálu besied sme sa snažili pozvať aj galanťana p. Metoda Špačeka (riaditeľa kancelárie prezidenta), bohužiaľ ale tento zámer sa nám nepodarilo zrealizovať.

A tu sú ešte fotky z akcie.

 

zvukový záznam z akcie